30 dnů garance vrácení penězV souladu se zákonem č. 89/2012 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se však vztahuje pouze na fyzické osoby (nikoliv na nákupy na IČO). Asphodel.cz vám nyní nabízí možnost vrátit zboží bez udání důvodu do 30 dnů!

Asphodel.cz nabízí možnost vrátit zboží i nad rámec 14ti denní zákonné lhůty, a to do 30ti dnů od převzetí zboží. V této nadstandardní lhůtě musí k uplatnění práva odstoupení od smlouvy kupující dodržet níže uvedený postup a veškerá doporučení uvedená k zákonnému odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů se pro odstoupení v nadstandardní 30ti denní lhůtě stávají povinnými podmínkami k využití této možnosti. Současně si Prodávající v tomto případě vyhrazuje konečné rozhodnutí o schválení vrácení peněz (případně výměně za jiné zboží).

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.
Spotřebitel musí při využití tohoto práva na odstoupení prokázat existenci kupní smlouvy, což lze nejlépe zasláním dokladu o koupi (faktura, dodací list) v každém případě je spotřebiteli doporučeno ponechat si alespoň kopii takového dokladu. Pro odstoupení od smlouvy doporučujeme využít tento FORMULÁŘ. Zboží musí být vráceno na tu adresu, která je na prodejním dokladě!

Doporučujeme aby vrácené zboží bylo nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu atd.).
S ohledem na možná rizika škody při přepravě zboží zpět k Prodávajícímu, je vhodné zboží zaslat nejlépe v původním obalu, případně jej zabalit do jiného vhodného obalu, který bude zboží dostatečným způsobem chránit. Současně je vhodné zásilku zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistit ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět k Prodávajícímu.

Pro snadné a rychlé vyřízení odstoupení od smlouvy doporučujeme následující postup: 

  1. Zaslat Prodávajícímu písemné sdělení o odstoupení od smlouvy, v němž bude pro snadnou identifikaci uvedeno číslo objednávky, číslo bankovního účtu a datum nákupu. Sdělení o odstoupení může být posláno elektronickou poštou na adresu info@asphodel.cz a kopii tohoto sdělení prosíme přiložit k vrácenému zboží. Formulář pro vrácení zboží najdete ZDE.
  2. Doručit Prodávajícímu zboží zpět na adresu Alexandra Antonova, Minská 1003/3, 101 00 Praha 10-Vršovice osobně nebo poštou. 
  3. Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího nejpozději do 30 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy.


Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na kupujícího – podnikatele (tzn. kupní smlouva uzavřená kupujícím na IČ).

Obecné informace k převzetí zboží od dopravce

Při převzetí zásilky od dopravce si důkladně zkontrolujte nepoškozenost obalu zásilky. V případě, že je obal zásilky někde potrhaný, promáčklý, či protržený, proveďte prosím ihned zápis o poškození zásilky do doručovacího listu dopravce, který Vám zásilku doručil. Po provedení zápisu „výhrady“ si prosím tento doručovací list okopírujte či ofoťte pro pozdější reklamaci. Tato skutečnost je nutná pro bezproblémové řešení případné reklamace poškozené zásilky.
Pro účely možného vrácení Vámi zakoupeného výrobku v zákonem dané lhůtě pro možnost odstoupení od kupní smlouvy je nutné zachovat zcela kompletní obal výrobku a všechny další části balení (tedy i polystyrenové výplně, či igelitové folie), či příslušenství výrobku!!! Obal výrobku a další součásti balení jsou bezvýhradnou součástí spotřebiče a obal je tedy možné zlikvidovat až po uplynutí této zákonem dané lhůty.